DarkTravel_logo
Ongewone oorlogsites > Getuigenissen uit de Eerste Wereldoorlog

Militair erfgoed toerisme in Letland en Estland

Letland & Estland

Militair erfgoedtoerisme in Letland en Estland

Bezoekers aan Letland en Estland hebben toegang tot militair erfgoed zoals musea, vestingwerken, militaire uitrusting, routes, bunkers, slagvelden, militaire steden, infrastructurele objecten, alsmede gedenkplaatsen die getuigen van het tijdperk vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 en de totstandkoming van de onafhankelijkheid van beide landen in 1918, tot de periode van het herstel van de onafhankelijkheid in 1990/1991.

Van deze periode zijn veel bewijzen van monumentale gebeurtenissen uit die tijd bewaard gebleven in de vorm van slagvelden, militaire structuren, historische foto's en memoires. Samen vormen zij een meeslepend militair erfgoedverhaal over hoe de twee nieuwe landen uit de Eerste Wereldoorlog kwamen, hoe zij vochten voor hun voortbestaan tijdens de onafhankelijkheidsoorlogen, hoe zij werden verwoest door de Tweede Wereldoorlog, hoe nationale partizanen de strijd na de oorlog meer dan tien jaar volhielden en hoe de onafhankelijkheid werd hersteld na decennia van bezetting.

Vanwege de exclusiviteit en intensiteit van deze rondleidingen is alle informatie over het volgende op aanvraag.

 

Het militaire erfgoed van Letland en Estland, 1918-1991

Eerste Wereldoorlog 1914-1918
Vóór de oprichting van de Estse en Letse staten dienden Letse en Estse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog in het keizerlijke Russische leger.

Onafhankelijkheidsoorlogen 1918-1920
Het einde van de Eerste Wereldoorlog betekende het begin van de Onafhankelijkheidsoorlogen voor Letland en Estland. Door het afweren van meerdere vijanden bewezen de twee jonge landen hun vermogen om te bestaan...
als onafhankelijke staten.

Tweede Wereldoorlog, 1939-1945
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verklaarden zowel Letland als Estland zich neutraal. Een verdrag tussen de Sovjet-Unie en nazi-Duitsland had echter de machtssferen tussen de twee totalitaire regimes vastgelegd en al snel werden de Baltische staten door de Sovjet-Unie bezet.

Nationale partizanenbeweging - bosbroeders 1944-~1957
Aan het begin van de Sovjetbezetting weigerden veel mannen samen te werken met het Sovjetregime, verscholen zich in de bossen en bleven vechten. Sommigen vreesden ook voor repressie vanwege hun vroegere diensttijd in het Duitse of Finse leger.

Op weg naar het herstel van de onafhankelijkheid 1945-1991
Tijdens de decennia van de Koude Oorlog bevonden de Baltische landen zich op de grens van elkaar bestrijdende mogendheden. In Letland en Estland bevonden zich grote aantallen Rode Legertroepen, er werden vliegvelden, militaire havens en bases voor kernwapens geïnstalleerd, enz. Het IJzeren Gordijn isoleerde de mensen van de rest van de wereld. Letland en Estland herstelden hun onafhankelijkheid in respectievelijk 1990 en 1991, toen de Sovjet-Unie instortte.

Meer info aanvragen >